Nieuwe update uitvaart en de corona-crisis

Stap voor stap zijn in Nederland de maatregelen tegen het verspreiden van het corona-virus versoepeld. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop een uitvaart mag worden gehouden. Mits er geen tweede golf komt, verwacht ik dat deze maatregelen wel enige tijd zullen duren. Daarom geef ik u in deze blog een update en vertel ik u wat er per Amsterdamse uitvaartlocatie wel en niet mogelijk is.

Algemene maatregelen zijn:

 • Altijd anderhalve meter afstand (tenzij uit 1 huishouden), zowel tijdens de afscheidsbijeenkomst als tijdens de condoleance;
 • Catering is bij condoleances weer toegestaan;
 • Aantal personen dat aanwezig mag zijn: voor uitvaarten binnen of buiten geldt geen maximum aantal personen indien er vaste zitplaatsen zijn, er gereserveerd wordt en er een gezondheidscheck vooraf is. Als dat niet mogelijk is, geldt er wel een maximumaantal: 100 personen voor binnen en 250 personen voor buiten. Altijd geldt dat de anderhalve meter gewaarborgd moet kunnen worden. In de praktijk blijkt echter dat door de anderhalve meter dergelijke aantallen bij de Amsterdamse uitvaartlocaties niet gehaald kunnen worden.

Ik geef u per locatie een overzicht van de mogelijkheden:

Zorgvlied

 • In de aula van Zorgvlied kunnen maximaal 45 personen aanwezig zijn. Ook het Buitenpaviljoen is beschikbaar voor afscheidsdiensten (max. 45 personen). In ’t Paviljoen (waar de condoleance plaatsvindt) geldt eveneens een maximum aantal van 45. Voor de tussenliggende grafgang of crematiegang kunt u eventueel nog 55 extra belangstellenden uitnodigen;
 • Opbaring in het ‘t Chalet is mogelijk, waarbij er een rouwbezoek kan plaats vinden met maximaal 8 personen. Het Chalet blijft voorlopig gesloten voor afscheidsdiensten;
 • Een livestream van de dienst is mogelijk à € 115.

De Nieuwe Ooster

 • In de grote aula van De Nieuwe Ooster zijn maximaal 60 personen per uitvaart welkom. De helft van de gasten volgt dan de uitvaart via schermen in de twee zalen aan weerszijde van de aula. Uurdiensten zijn op De Nieuwe Ooster helaas niet mogelijk, de maximale tijd blijft 45 minuten;
 • In de kleine aula van De Ooster kan er geen afscheidsdienst worden gehouden, deze ruimte fungeert nu als koffiekamer;
 • Indien u geen gebruik maakt van de aula en/of koffiekamer mogen er buiten maximaal 250 personen aanwezig zijn bij een begrafenis;
 • Een livestream van de dienst wordt kosteloos aangeboden.

De Nieuwe Noorder

 • De Nieuwe Noorder kan maximaal 45 gasten in de aula en de koffiekamer ontvangen. Op De Nieuwe Noorder kunnen wel weer uurdiensten geboekt worden;
 • Indien er geen afscheidsdienst op De Noorder is, zijn er bij een begrafenis buiten maximaal 250 personen toegestaan;
 • Een livestream van de dienst wordt kosteloos aangeboden.

Westgaarde

 • Westgaarde heeft drie aula’s. De Vonderaula is de grootste, hier mogen 60 personen plaatsnemen. In de kleinste aula is plaats voor 10 personen. De middelste aula heeft plaats voor 30 personen, maar als u na afloop van de dienst gebruik wilt maken van de koffiekamer is daar maar plaats voor 20 personen. Want ook in de koffiekamer moet er anderhalve meter afstand worden gehouden;
 • Westgaarde heeft zelf geen mogelijkheid voor een livestream van de dienst, desgewenst kan ik dit voor u inhuren. Een beeldopname is wel mogelijk à € 75.

Begraafplaats Buitenveldert

 • Afscheidsdiensten: in de kapel maximaal 60 personen; voor een dienst in de tuinkamer is het maximum aantal 40 personen. Nabestaanden uit 1 huishouden mogen naast elkaar zitten. Ook eucharistievieringen zijn weer mogelijk;
 • Een condoleance met catering is mogelijk voor maximaal 60 personen. Bij binnenkomst ziet u de aanwijzingen en de plekken waar u kunt zitten of staan. Personen uit 1 huishouden mogen wel dichter bij elkaar zitten;
 • Livestream is mogelijk, zowel vanuit de kapel als de tuinkamer à € 395.

Begraafplaats Sint Barbara

 • Een dienst in de kapel is mogelijk voor 60 personen op de volgende manier: 10 huishoudens van 5 personen en 4 losse personen in de aula van de kapel en 6 losse personen in de familiekamer (deze personen kunnen de dienst volgen op een beeldscherm);
 • Catering is ook mogelijk voor 60 personen, mits mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden;
 • Barbara biedt zelf geen livestreaming aan, ik kan dit desgewenst voor u inhuren.

Zoals u ziet is nog lang niet alles mogelijk, maar gelukkig is het niet zo streng meer als in het begin van de crisis. Heeft u nog vragen: bel of mail mij gerust, ik beantwoord uw vragen graag.

Mijn vorige blog met een update over de maatregelen als gevolg van de corona-crisis leest u hier.

Zie de site van de rijksoverheid voor meer info.

Write A Comment