Nieuwe update uitvaart en de corona-crisis

Stap voor stap zijn in Nederland de maatregelen tegen het verspreiden van het corona-virus versoepeld. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop een uitvaart mag worden gehouden. Mits er geen tweede golf komt, verwacht ik dat deze maatregelen wel enige tijd zullen duren. Daarom geef ik u in deze blog een update en vertel ik u wat er per Amsterdamse uitvaartlocatie wel en niet mogelijk is. [..]

Lees verder

Interview Ellen Somsen AT5

Het corona virus heeft niet alleen grote maatschappelijke, sociale, emotionele en economische gevolgen, het heeft ook invloed op de manier waarop we nu uitvaarten mogen vormgeven. AT5 wilde weten wat de huidige maatregelen inhouden en hoe uitvaarten er tegenwoordig uitzien. Ook vroegen ze mij of de corona crisis van invloed zal zijn op toekomstige uitvaarten. [..]

Lees verder

Een uitvaart in de corona-crisis

Het corona virus grijpt snel om ons heen en heeft helaas ook grote consequenties voor de wijze waarop een uitvaart wordt vormgegeven. Het zal de komende periode veel creativiteit en flexibiliteit vragen om iedere overledene een waardig afscheid te geven. In deze blog vertel ik u graag wat er nog wel (en wat er niet meer) mogelijk is. [..]

Lees verder